Kayısı Ağacı

Kayısı ağacı oldukça eski bir geçmişi olup uzak doğu coğrafyasında ilk olarak yetişmiş ve Oradan da Avrupa’ya kadar yayılmıştır. Bu ağaç türü ülkemizde en çok Malatya ve çevresinde yetişir. Ancak yine de ülkemizin Neredeyse her bölgesinde kalite farklılığı yetişmektedir. Özellikle Meyvesi olan kayısı ihracatında ülkemiz büyük bir Paya sahiptir. Yurtdışında yapılan ihracatların çoğunluğu Malatya ve çevresinde yetişen kayısı meyvelerinden oluşur.

Kayısı Ağacının Biyolojik Özellikleri

Siyaha yakın bir kahve tonunda gövdesi ile yaklaşık 10 metreye kadar uzayabilen kayısı ağacı gülgiller ailesinin bir üyesidir. Kabuğu oldukça serttir. Ayrıca dalları karmaşık bir yapıda olup yaprakları parlak ve yumuşaktır. Dikensi bir ağaç türü olup tüysüz bir görüntüsü vardır. Meyveler oluşmadan önce çiçek çıkartır. Çiçekler pembemsi ve beyaz renktir. Bu çiçekler daha sonra kayısı meyvesine dönüşür.

Kayısı Ağacı Hangi İklimlerde Ve Bölgelerde Yetişir?

İklimin sert ve rüzgarları soğuk olan bölgelerde, nemi fazla olan bölgelerde ve çöl tipi iklimlerde kayısı ağacı yetişmez. Yaklaşık 20 yıl meyve veren bir ağaç olan kayısı ağacı, eksi 20 derece soğuğa kadar dayanıklıdır. Ancak -20 den sonraki soğukluk ağacın bünyesini kırarak kurutur. Kayısı ağacı 15 20 derece sıcaklıklarda en iyi şekilde yetişir. Yetiştirilmesi için uygun iklim şartları gerekse de aşırı soğuk ya da aşırı sıcak bir iklim olmadığı sürece Neredeyse her bölgede yetişir. Özellikle Uzakdoğu olmak üzere, Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarının çoğunluğunda yetişebilecek bir ağaç türüdür. Meyvesinin olgunlaşması için Kuru ve nemsiz havaları sever. Kireçli topraklarda Tamam kolay yetiştirilen kayısı ağacı özelliklerile ilginç ve yüksek verimi olan bir ağaçtır.

Ülkemizde Kayısı Ağacı Yetişir Mi?

Ülkemizde en kolay yetişebilen ve meyvesi nedeniyle en çok yetiştirilen araçlardan biri de kayısı ağacıdır. Ülkemiz iklimi kayısı ağacı yetiştirmek için uygun şartlara sahiptir. Düzenli olarak her yıl kayısı ağaç sayımızda artış gözlenir. Ancak buna rağmen ağaç başı Verim ise düşmektedir. Bu nedenle ülkemizdeki kayısı yetiştiricilerin yeterince bilgilendirilmesi ve verim konusunda organik yöntemden kimyasal yönteme geçmeleri gerekir. Ayrıca aşılama ülkemizde yaygınlaştırılmalıdır.

Kayısı Ağacı Kuruması

Kayısı ağacı kuruması çeşitli sebeplerden kaynaklanabilir. Ağaç kuruması aslında tüm ağaç türlerinde olan ve çeşitli tedbirler alınarak önlenebilecek bir olaydır. Bu nedenle doğru bilgiyi kullanarak araçlarınızın kurumasını engelleyebilirsiniz. Ancak ve önemle belirtmek gerekir ki son yıllarda kayısı ağaçlarında kuruma bilgisizlikten ve susuzluktan artmıştır.

Kayısı Ağacı Kuruma Belirtileri

Kayısı ağacı kurumaya başladığında belirtilerini fark ederek tedbirler alabilirsiniz. Kayısı ağaçları kurmadan önce sebepsiz yere yaprak döker ve gövdesinde zararlı mikroorganizmalar oluşmaya başlayıp gövdesi siyahlaşır. Ayrıca sebepsiz yapraklar sararır ve yüzeyinde mantar gibi çeşitli bazı hastalıklar oluşabilir. Kayısı ağaçlarında bu belirtiler meydana geldiğinde ilaçlama, sulama ya da diğer türlü tedbirler alınarak kurmanın olması engellenebilir. Bunun için Uzman kişilerden yardım almanız yararınıza olacaktır.

Kayısı Ağacı Kuruma Nedenleri

Ülkemizde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yaptığı araştırmada kayısı ağacının kuruma nedenleri ile ilgili bilgi yayınlanmıştır. Buna göre kayısı ağacı kuruma nedenleri şunlardır. Kurumanın ilk sebeplerinden biri kök çürümesi hastalığı olarak bilinen hastalıktır. Ayrıca geriye doğru ölüm hastalığı olarak bilinen hastalık ve diğer hastalıklar kurumanın ilk sebeplerindendir. Bu hastalıklar daha çok yanlış gübreleme ya da yanlış sulama tekniklerinden dolayı ortaya çıkmış hastalıklardır. Aynı zamanda budaması yapılmamış, bakımsız ve gübresiz kayısı ağaçlarının bu hastalıklara bağlı olarak daha çok kurudu görülmüştür. Kayısı ağacı kuruma sebepleri arasında bir diğeri de zararlılar olarak da bilinen zararlı böceklerdir. Kayısı ağacını en hızlı kurutan neden bu böceklerdir. Ayrıca ağaçların yüksek sıcaklıklardan dolayı da kuruduğu tespit edilmiş olup geç hasatın da ağaçtaki elementleri tüketerek kurumaya sebep olmuştur.

Kurumaya Karşı Tedbirler

Kayısı ağacının kuruması üzücü bir sorun olsa da bunun olmaması için bazı tedbirler alınabilir, öncelikle bu hastalıklara karşı ve zararlılara karşı gerekli ilaçlama ve aşılama yapılmalıdır. Ayrı Göletli sulama sisteminden vazgeçilmeli ve kök bölgesinin aşırı sulanmasında kaçınılmalıdır. Ayrıca budamaya gerekli önemin verilmesi gerekir ve levhaların yok edilmesi de sağlanmalıdır. Bu yöntemler uygulanarak hastalıkların bulaşmasını engellenebilir ve kayısı ağacı kuruma sebepleri ortadan kaldırılabilir.

Kayısı Ağacı Kuruması

Kayısı ağacı kuruması ağaç üzerinde dönemsel ve mevsimsel olarak kuruma ve hastalanma olasılıkları çok yüksek bir seviyede olmaktadır.
Bunun yanı sıra yanlış Budama,Gübreleme,İlaçlama,Toprak yapısının bozulması gibi etkenlerde Kayısı ağacının kurumasına sebep olmaktadır.Kuruyan Kayısı ağacı verimsiz bir duruma gelir ve mahsul alımı neredeyse yarı yarıya düşer.Uç kurumalar,Göz oluşumu sorunları,Yaprak sararmaları,Kök boğazı kanseri,Dallarında kırılmalar gibi hastalıklar başlar.

Kayısı ağacı kuruması nasıl önlenir

Üst tarafta belirtmiş olduğumuz hastalıklardan kaynaklanan sorunlar ile karşı karşıya kalındığı taktirde tedavisi gayet basit ve kolaydır.Ağacın gövde izasından itibaren bir daire içerisine alın ağacı yaklaşık bu çap 1 metrelik bir lan olması yeterlidir.
Daire içerisine alınan Kayısı ağacını 100 de 100 Gübre Organik Mineral Toprak düzenleyiciden serpin.Serpme işlemi dağınık bir şekilde olması gereklidir.Bu uygulama sayesinde Kayısı ağacınızın kök yapısından gelen kıl car damarlara nüfus etmesini sağlar.
Serpme işlemi tamamlandıktan sonra ise serpilen alan çapalanması gereklidir.
Çapalama işlemi ise toprağın 5 ile 10 altına nüfus edecek şekilde olması yeterlidir.
Devamında ise çapalama bittikten sonra sulama yapılması gereklidir.
Toprak tavlı ve gevşekse buna gerek yoktur.Granür formda olan 100 de 100 gübre damla yoluyla verilmez.Fır fır makinesi veya elle uygulama yapılır.

Ağaç başına ne kadar uygulama yapılır

Kayısı ağacı için sadece mahsul artması için kullanım yapılacaksa şayet Ağaç basına 500 gr yani yarım kg lık
bir uygulama yeterlidir.
Ama ağaçta Uç kuruması,Göz kuruması,Yaprak sararmaları,Kök boğazı çürükleri,Dallarında kırılma,ve bir önceki yıllardan daha az ürün alıyorsanız şayet ağaç başına 1.5 kg uygulanır.
100 de 100 Gübre Organik Mineral ( Doğal ) Karışım Toprak Düzenleyici sayesinde içeriğinde yeralan özel mineral kayaçlar sayesinde Kayısı ağacınız tekrardan hayat bulacaktır.

Kayısı Ağacı Gübreleme

Kayısı ağacı gübreleme, ağaçtan yeterli verimi almak için muhakkak yapılması gereken bir faaliyettir. Neden vereyim arttırılmalı diye soruyorsanız sizlere şöyle açıklayabiliriz. Ülkemiz kayısı ağacı sayısı bakımından neredeyse Avrupa ülkelerinde birçok ülkeden daha fazladır. Ancak bizim kayısı ağaçlarından elde ettiğimiz ürün miktarı, onların elde ettiği ürün miktarından kat ve kat daha azdır.

Organik Gübre Kullanımı

Kayısı ağaçlarında verimi arttırmak için uygulanabilecek ilk gübreleme tekniği organik gübre kullanılıyor. Her organik gübre içindeki potasyum ve diğer faydalı mikroorganizmalar sayesinde toprağın verimini arttırarak kayısı ağacından daha fazla ürün elde edilmesini sağlar. Kayısı ağacının verimini artırmak için kullanılan organik gübre toprağın yapısına katıldığı zaman toprağın kalitesini ve besin içeriğini zenginleştirerek kayısı ağacının verimli olmasını sağlar. Ayrıca organik gübre toprağa su geçirgenliği özelliği kazandırarak, ağaçlara verilen suyun geçirgenlik sayesinde köklere ulaşımını kolaylaştırır ve bu sayede de ağacın verimi artar. Aynı zamanda suyun yüzeyde kalmasını engeller ve sulama etkinliğini arttırır.

Kullanılacak Gübrenin Özellikleri

Kayısı ağacı gübresi olarak kullanılacak organik yani hayvansal gübrenin hafif nemli olması etkinliğini arttıracaktır. Ayrıca hayvansal gübrenin bir kaç yıllık gübre olması gerekir aynı zamanda fermente olma özelliğini kazanmış olması gerekir. Ek olarak kullanılacak gübrenin hastalıklar barındırmaması ve kayısı ağacına zarar verecek mikropların olmamasına dikkat edilmelidir.

Ticari Gübreleme

Hayvansal gübrelemeden sonra kayısı ağacının gübrelenmesi için kullanılacak gübre çeşidi ticari gübrelerdir. Özellikle fosfatlı, potasyumlu, diamonyum içerikli kimyasal gübrelerin kullanılması, kayısı ağacının verimini arttıracak ve üretimin artmasını sağlayacaktır. Ancak kimyasal gübreler kullanılmadan önce kayısı ağacı ekili olan toprağın tahlilleri yapılmalı ve en uygun gübre çeşidi seçilerek kullanılmalıdır. Kimyasal gübrelerin sulama yoluyla, serpme yoluyla, verme yoluyla veya diğer yollarla toprakta kullanılması gerekir. Kayısı ağacı en iyi gübreleme tekniği yaprak analizleri yapılması sonucu elde edilen bilgiler çerçevesinde uygun gübrenin kullanılması ile yapılan gübreleme tekniğidir. Bu nedenle kayısı ağacı gübrelemek en iyi tekniğini uygulamak için kayısı araçlarınızın yaprak analizini yapmanız gerekir. Aksi takdirde diğer yöntemler işinizi şansa bırakacaktır.

Kayısı Ağacı Kurumasının Çözümleri

Kayısı ağacı sert iklimlerde yetişmeye elverişli bir yapıya sahip olsa da kayısı ağacının kuruması da söz konusu olabilmektedir. Bu konuda kusur kayısı ağacında değil kimi zaman toprakta kimi zaman da insanda olmaktadır. Zira zamanla minerallerini kaybeden toprak değiştirilmez ya da gübrelenmez ise bu durumda sonuç elde etmek bir hayli zor olacaktır. Bunun yanı sıra insanların yapmış olduğu yanlış uygulamalar da ağaçların kurumasına neden olmaktadır. Bunlar arasında yanlış aşılama, yanlış budama gibi hususlar bulunmaktadır. Yeteri kadar ilgi gösterilmez ise bu durumda kayısı ağacının da bu hazin son ile karşı karşıya kalması pek ala mümkün olmaktadır.

Hastalıklar

Diğer bitkilerde olduğu gibi kayısı ağacında da hastalıklar olabilmektedir. Meydana gelen bu hastalıklarda temel mantık aslında hastalık oluşmadan önüne geçmek yani gerekli tedbirleri almaktır. Ancak hastalık oluşmuş ise bu durumda yapılması gereken ilaç vb. yöntemler kullanılarak ağacı yeniden iyileştirmektir.

Toprakta Mineralsizlik

En sık karşılaşılan durumlardan birisi de toprak yapısında minerallerin azalmasıdır. Bu durum ağacın verimini büyük oranda düşürmekte ve meyveler zarar görmektedir. Eğer zamanında tedbir alınmaz ise bu durum ağacın kurumasına ve hayatını kaybetmesine neden olabilmektedir. İşte bu sebeple zamanında tedbir almak hayati derecede önemli olmaktadır.
Peki, bu konu ile mücadele nasıl edilebilir. Yani kayısı ağacının kurumasının çözümleri nelerdir? Elbette ki bu konuda atılacak en doğru adım gübreleme olmaktadır. Zira gübrelerin içerisinde yer alan mineraller sayesinde toprak zenginleşmekte ve ağaç daha iyi beslenmektedir. Bu da doğal olarak meyvelere direkt olarak yansımaktadır. Dolayısıyla yapılan yatırım çok kısa süre içerisinde kendisini göstermektedir.
Ayrıca organik gübrelerin bulunması da tamamen doğal yöntemlerden yana olan kişiler için de uygun olmaktadır. Bu sayede ne toprağa ne de bir ağaca bir zarar verilmemiş olmaktadır. Ayrıca normal şartlar altında ağacın alması gereken besinlerin modern şartlar neticesinde alamaması dolayısıyla gübre kullanılması bir mecburiyet halini almaktadır. Aksi takdirde kayısı ağacı da kısa süre içerisinde kurumaya yüz tutabilir. Bu durumu geri döndürmek ise çok daha zor bir hal alabilir.

Anahtar kelime buludu

Kayısı ağacı kuruması, Kayısı ağacı neden kurur, Kayısı ağacı hastalıkları, Kayısı ağacı neden hastalanır,Kayısı ağacı verim artması, Kayısı ağacı büyümesi, Kayısı ağacı nasıl budanır, Kayısı ağacı uç kuruması,Kayısı ağacı dal kuruması, Kayısı ağacı yaprak sararması, Kayısı ağacı kök çürümesi, Kayısı ağacı gelişmesi