Organik Gübre

Organik Gübre toprakta yetişen bitki türlerinin beslenmesi için gerekli olan minarellerin içeriğinde bulunduran ve toprağın kimyasal ve fiziksel yapısını düzenleyerek bitki türlerinin topraktan daha kolay emmesini sağlayan oluşuma organik gübre adı verilir.
Hayvansal atıklardan,fosil kalıntılarından ve benzer doğal yollarla oluşan gübreye organik gübre denir.Dünya çapında yapılan araştırmalar sonucu tarıma elverişli alanlarda azotlu gübre kullanımındaki artış sonucu
üretilen besinlerdeki nitrat ve nitrit artışına neden olduğu, üretilen bu besinleri tüketen kişilerin kanser hastalığına yakalanma riskinin arttığı tespit edilmiştir. Bu sebeple Avrupa nın birçok ülkesinde kimyasal gübre kullanımı yasaklanmıştır.

Kimyasal gübreler ve toprağa atılan kimyasal içerikli ilaçlar sadece haşerelere zarar vermekle kalmayıp, çevrede bulunan diğer faydalı hayvanlara, diğer zararsız böceklere ve faydalı mikro organizmalara zarar vermekte olup öldürmektedir.

Organik gübre içerisinde bulunan organik mineraller ve bileşenlerle toprağa ve bitkiye direnç kazandırır.Ürünlerin verimini art tırır. pH değerlerini dengeler.

Türkiye genelinde bölgesel şartlar ve geçmiş yıllar içinde ekilmiş olan mahsule bağlı olarak, toprakların gübre ihtiyaçları farklılık arz etmektedir.
Bu sebeple gübreleme işlemi yapmadan önce, topraktan numune alarak öncelikle ”Toprak analizi “ yaptırılmalıdır,
daha sonra kullanılacak organik gübreye “Gübre analizi” yaptırılmalıdır.Bu işlemleri yerine getirmek bir o kadar kolay olduğu halde çiftçilerimiz her yıl yapıtırmakla
uğraşmak istemediğinden dolayı ve maliyet doğurduğunu düşündükleri için yaptırmamaktadırlar.
Bilselerki toprak analizi ve atılaçak olan gübrenin miktarı ve oranı sayesinde alınaçak olan mahsulde en az % 30 daha fazla mahsul alaçaklardır.
Yıllardan bu yana kullanılan kimyasal gübreler sayesinde ise toprak altında hem sertleşme ve kimyasallardan dolayı bitki kök gelişimini tamamlayamamak tadır.Bu nedenle bitki gelişimini sağlayamamakta ve mahsulün kalitesi ve raf ömrü azalmaktadır.

100 de 100 gübre organik mineral

sayesinde ise bu gibi sorunlarda ortadan kalkmış olacaktır.

Fakat Tarım Bakanlığının yapmış olduğu araştırmalara göre Türkiye’de çok yağış alan,
Karadeniz Sahilleri ve Kuzey Trakya bölgeleri haricinde yapılan yaklaşık 140.000 adet toprak analizine göre
Ülkemiz topraklarının Yüksek Kireçli, Yüksek Ph’lı ve Organik Madde açısından çok fakir ayrıca da bölüm bölüm
Fosfor ve Potasyumun fazla olduğu fakat alınamadığını tespit etmiştir. Ayrıca iz element açısından Demir ve Çinko’nunda noksanlığı tespit edilmiştir.