Mantar gübresi

Mantar gübresi hazırlanışı ve uygulaması gayet zahmetli bir işlem olduğundan hazırlanan mantar gübresi poşetlere konulur.Poşetler içerisinde yer alan gübre mantarın istemiş olduğu havayı alması için 100 de 100 gübre
ilave edilir.100 de 100 gübre ilave edilmesindeki başlıca sebep ise mantarın ihtiyacı olan mineralleri mantara verir mevcut toprağın nemli kalmasını sağlar artı olarak hava almasını sağlar.
Bu mucize buluş sayesinde mantar en az % 30 verim artışı sağlar ve raf ömrü daha uzun mantar oluşur.
Tamamen doğal bir ürün olan 100 de 100 gübre mantarda oluşan hastalıkların ortadan kaldırır.
Böcek oluşumunu önler ve oluşmuş olan yuvaları öldürür.İçeriğinde bulunun elementler sayesinde Hastalıklar yok olur mantar gelişimi en üst seviyeye gelir.
Kullanım miktarı ise ortalama 150 gr lık kullanılan komposttun içerisine karışım yapılması yeterli olmaktadır.
İklim şartlarının doğru olması ve mantarın daha verimli bir şekilde hastalıklardan korunarak sağlıklı bir ürün almanız için 100 de 100 gübre doğal ve özel karışım mantar üretiminde bir çığır açmıştır.
Alınan mantarda % 30 luk fazla alım sağlanması ise çiftçinin yüzünü güldürmektedir.

Mantar hastalıkları

Mantarda görünen genel olarak sıkça karşılaştığımız ve çözümü içinde 100 de 100 gübre önerilerek
kesin çözüme kavuşan hastalıklar art tarafta belirtilmiştir.
KURU KABARCIK HASTALIĞI, ÖRÜMCEK AĞI HASTALIĞI, YEŞİL KÜF HASTALIĞI, BEYAZ ALCI HASTALIĞI, KAHVERENGİ ALÇI HASTALIĞI,
YALANCI DOMALAN HASTALIĞI, MÜREKKEP MANTARI HASTALIĞI, BAKTERİYEL HASTALIKLAR, ZENCEFİL RENGİ BENEK HASTALIĞI, BAKTERİYEL YUMUŞAK ÇÜRÜKLÜK HASTALIĞI,
LAMEL DAMLA HASTALIĞI, MANTAR SİNEKLERİ, KAMBUR SİNEKLERİ, NEMATODLAR, AKARLAR, HİSTİOSOMA gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

YEMEKLİK MANTARLARDA ( Agaricus bisporus ostreatus ) YAYGIN OLARAK GÖRÜLEN HASTALIK VE ZARARLILAR

Islak Kabarcık Hastalığı : Mantarların şapkalarında daha iri yapılı ve karnabahar görünümlü biçimsiz mantar gelişimi.Bu hastalığın tedavisinde 100 de 100 Gübre Organik Mineral Toprak Düzenleyici 1 dönüme 12 kg uygulama yaparak tedavisinde %80 başarı sağlamaktadır.

Kuru Kabarcık Hastalığı

Şapka üzerinde kahverengi leke oluşumu ve mantar dokusunun kurumuş ve derimsi görünüşlü olması.Bu hastalığın tedavisinde 100 de 100 Gübre Organik Mineral Toprak Düzenleyici 1 dönüme 12 kg uygulama yaparak tedavisinde %80 başarı sağlamaktadır.Poşetlerin içerisine karışım yapılacak olan komposta ise 150 gr lık bir uygulama yaparak karıştırmak yeterli olacaktır.

Örümcek Ağı Hastalığı

Örtü toprağında beyaz küf kitleleri şeklinde görülür.Tüm mantar taslak ve şapkalarını sararak kahverengi-leştirir,yumuşatır ve çürütür.Toprak yüzeyinde örümcek ağı benzeri misel kitleleri ortaya çıkar.Bu hastalığın tedavisinde 100 de 100 Gübre Organik Mineral Toprak Düzenleyici 1 dönüme 12 kg uygulama yaparak tedavisinde %80 başarı sağlamaktadır.Poşetlerin içerisine karışım yapılacak olan komposta ise 150 gr lık bir uygulama yaparak karıştırmak yeterli olacaktır.

Yeşil Küf Hastalığı

Örtü toprağı yüzeyinde yeşil-beyaz renkli iç içe geçen dairesel halkalar şeklinde misel ve spor yığınları oluşturur.Bu hastalığın tedavisinde 100 de 100 Gübre Organik Mineral Toprak Düzenleyici 1 dönüme 12 kg uygulama yaparak tedavisinde %80 başarı sağlamaktadır.Poşetlerin içerisine karışım yapılacak olan komposta ise 150 gr lık bir uygulama yaparak karıştırmak yeterli olacaktır.

Beyaz Alcı Hastalığı

Kompost yüzeyinde un serpilmiş benzeri belirtiler oluşturur.Mantarın şapka oluşumunu engellemektedir.Bu hastalığın tedavisinde 100 de 100 Gübre Organik Mineral Toprak Düzenleyici 1 dönüme 12 kg uygulama yaparak tedavisinde %80 başarı sağlamaktadır.Poşetlerin içerisine karışım yapılacak olan komposta ise 150 gr lık bir uygulama yaparak karıştırmak yeterli olacaktır.

Kahverengi Alçı Hastalığı

Miselin kompostu sarma aşamasında ortaya çıkar.Başlangıçta beyaz olan fungal gelişme daha sonra kahverengi sert bir yüzeye dönüşür.Şapka oluşumu engellenir.Bu hastalığın tedavisinde 100 de 100 Gübre Organik Mineral Toprak Düzenleyici 1 dönüme 12 kg uygulama yaparak tedavisinde %80 başarı sağlamaktadır.Poşetlerin içerisine karışım yapılacak olan komposta ise 150 gr lık bir uygulama yaparak karıştırmak yeterli olacaktır.

Yalancı Domalan Hastalığı

Mantar miselinin beyaz rengi grimsi renge dönüşür.Kompostta klor kokusuna neden olur.Mandar şapkalarında şekil bozuklukları sebep olur.Bu hastalığın tedavisinde 100 de 100 Gübre Organik Mineral Toprak Düzenleyici 1 dönüme 12 kg uygulama yaparak tedavisinde %80 başarı sağlamaktadır.Poşetlerin içerisine karışım yapılacak olan komposta ise 150 gr lık bir uygulama yaparak karıştırmak yeterli olacaktır.

Mürekkep Mantarı Hastalığı

Şapkalar önceleri krem renkli olup daha sonra pullanarak mavimsi siyah renge dönüşür.Saplar ince ve uzundur.Şapkalar çabuk açılarak,çürür ve içinden mürekkep renginde sıvı çıkar.Bu hastalığın tedavisinde 100 de 100 Gübre Organik Mineral Toprak Düzenleyici 1 dönüme 12 kg uygulama yaparak tedavisinde %80 başarı sağlamaktadır.Poşetlerin içerisine karışım yapılacak olan komposta ise 150 gr lık bir uygulama yaparak karıştırmak yeterli olacaktır.

YEMEKLİK MANTARLARIN BAKTERİYEL HASTALIKLARI

Bakteriyel Kahverengi Benek Hastalığı : Şapkalarda koyu kahverengi,ıslak,yapışkanımsı,çökük nekrozların oluşur.Bu hastalığın tedavisinde 100 de 100 Gübre Organik Mineral Toprak Düzenleyici 1 dönüme 12 kg uygulama yaparak tedavisinde %80 başarı sağlamaktadır.Poşetlerin içerisine karışım yapılacak olan komposta ise 150 gr lık bir uygulama yaparak karıştırmak yeterli olacaktır.

Zencefil Rengi Benek Hastalığı

Şapka üzerinde özellikle kenarlarında kırmızımsı lekeler oluşturur.Mantar şapkaları sulanır ve şapkalar çürür.Bu hastalığın tedavisinde 100 de 100 Gübre Organik Mineral Toprak Düzenleyici 1 dönüme 12 kg uygulama yaparak tedavisinde %80 başarı sağlamaktadır.Poşetlerin içerisine karışım yapılacak olan komposta ise 150 gr lık bir uygulama yaparak karıştırmak yeterli olacaktır.

Bakteriyel Yumuşak Çürüklük Hastalığı

Mantarın şapka ve saplarından kızılımsı kahverengi lekeler oluşturur.Mantar şapkaları sulanır ve şapkalar çürür.Bu hastalığın tedavisinde 100 de 100 Gübre Organik Mineral Toprak Düzenleyici 1 dönüme 12 kg uygulama yaparak tedavisinde %80 başarı sağlamaktadır.Poşetlerin içerisine karışım yapılacak olan komposta ise 150 gr lık bir uygulama yaparak karıştırmak yeterli olacaktır.

Lamel Damla Hastalığı

Lamellerde gelişme olmaz.Üzerinde kremimsi-beyaz renkte,Bakteriyel sıvı ile dolu kahverengi çürük alanlar gözlenir.Bu hastalığın tedavisinde 100 de 100 Gübre Organik Mineral Toprak Düzenleyici 1 dönüme 12 kg uygulama yaparak tedavisinde %80 başarı sağlamaktadır.Poşetlerin içerisine karışım yapılacak olan komposta ise 150 gr lık bir uygulama yaparak karıştırmak yeterli olacaktır.

MANTARLARDA GÖRÜLEN ZARARLILAR

Mantar Sinekleri

Larvaları kompostta beslendiği için misellere zarar verir.Miseller gelişimez ve ürün elde edilemez.Olgun larvalar mantar şapkalarında ve saplarda nadiren tüneller açar.Larvanın zararı saptan yukarı doğrudur.Bu hastalığın tedavisinde 100 de 100 Gübre Organik Mineral Toprak Düzenleyici 1 dönüme 12 kg uygulama yaparak tedavisinde %80 başarı sağlamaktadır.Poşetlerin içerisine karışım yapılacak olan komposta ise 150 gr lık bir uygulama yaparak karıştırmak yeterli olacaktır.

Kambur Sinekleri

Larvalar zararı oluşturur.Yeni gelişen misellerle beslenen larvalar kompostta misellerinde gelişimini durdurur.Olgunlaşan larvalar şapkaları oyar ve tüneller açar.Larvanın zararı mantarın şapkasından aşağıya sapa doğrudur.Larvaların sekonder zararları ise oydukları yerlerde bakteriyel patojenlerin yerleşmesi ve mantarların kısa sürede bozulmalarına yol açmalarıdır.Bu hastalığın tedavisinde 100 de 100 Gübre Organik Mineral Toprak Düzenleyici 1 dönüme 12 kg uygulama yaparak tedavisinde %80 başarı sağlamaktadır.Poşetlerin içerisine karışım yapılacak olan komposta ise 150 gr lık bir uygulama yaparak karıştırmak yeterli olacaktır.

Mantar Sinekleri

Larva dışkıları misel e a gelişimini ve şapka oluşumunu engeller.Sap kısmında ve lamellerde çökmeler yapar.Larvalar siyah renkli sıvı salgıladıkları için mantarların pazar değeri düşer.Dolaylı zararı ise bakteriyel etmenleri taşımalarıdır.Bu hastalığın tedavisinde 100 de 100 Gübre Organik Mineral Toprak Düzenleyici 1 dönüme 12 kg uygulama yaparak tedavisinde %80 başarı sağlamaktadır.Poşetlerin içerisine karışım yapılacak olan komposta ise 150 gr lık bir uygulama yaparak karıştırmak yeterli olacaktır.

Nematodlar

Mantar misellerinde hiflerin hücre duvarlarını delerler ve hüvre içeriğini emmek suetiyle zarar verirler.Bu hastalığın tedavisinde 100 de 100 Gübre Organik Mineral Toprak Düzenleyici 1 dönüme 12 kg uygulama yaparak tedavisinde %80 başarı sağlamaktadır.Poşetlerin içerisine karışım yapılacak olan komposta ise 150 gr lık bir uygulama yaparak karıştırmak yeterli olacaktır.

Akarlar

Mantar sap kısmın kemirir ve sap kısmı kırmızı ya da kızılımsı kahverengi renge dönüşür.Şiddetli zarar varsa tüm misel iplikçiklerinin kemirilmesinden dolayı mantarlarda devrilmeler oluşur.Bu hastalığın tedavisinde 100 de 100 Gübre Organik Mineral Toprak Düzenleyici 1 dönüme 12 kg uygulama yaparak tedavisinde %80 başarı sağlamaktadır.Poşetlerin içerisine karışım yapılacak olan komposta ise 150 gr lık bir uygulama yaparak karıştırmak yeterli olacaktır.

Histiosoma

Mantar şapkalarını tozlu bir görünüme sorar ve pazar değerini düşürür.Bu hastalığın tedavisinde 100 de 100 Gübre Organik Mineral Toprak Düzenleyici 1 dönüme 12 kg uygulama yaparak tedavisinde %80 başarı sağlamaktadır.Poşetlerin içerisine karışım yapılacak olan komposta ise 150 gr lık bir uygulama yaparak karıştırmak yeterli olacaktır.

ANAHTAR KELİME BULUDU

Yemeklik mantar, Yemeklik mantar hastalığı, Yemeklik mantar hastalıkları, ıslak kabarcık hastalığı, kuru kabarcık hastalığı, Örümcek ağı hastalığı, Yeşil küf hastalığı,
Beyaz alçı hastalığı, kahve rengi alçı hastalığı, yalancı domalan hastalığı, mürekkep mantarı hastalığı, Baktariyel kahverengi benek hastalığı, Zencefil rengi benek hastalığı,
Bakteriyel yumuşak çürüklük hastalığı, Lamel damla hastalığı, mantar sinekleri, Kambur sinekleri, Nematodlar, Akarlar,

yüz de yüz gübre