yüz de yüz gübre

BUĞDAY İÇİN GÜBRE

Buğday hem gıda hem de sanayi ve hayvan beslenmesinde kullanılırken, geçmişten günümüze insanoğlunun temel geçim kaynağıdır. Türkiye’nin nüfüsü hızla artmakta ve bu nüfusun ihtiyacı olan gıdaların çoğunu buğdaydan karşıladığımız kaçınılmaz bir gerçek. İnsanoğlunun yediği bir çok besin ve kullandığı bir çok ürün, buğdayın kendisinden yapıldığı için, buğday üretiminin sürekliliği esastır. Makarna, un, bulgur ve nişastanın kaynağı buğdayken, kağıt-karton sanayisinin de temel ham madde kaynağı ise yine buğdaydır. İnsanoğluna büyük katkıları olan buğdayın kaliteli bir şekilde üretilmesi, mahsülden alınacak verimi de arttıracaktır.

Buğdayın var olmasının bu denli önemli olması ile, buğday üretimi tüm Türkiye’ye yayılması sağlanmıştır. Yetiştiği yerin iklimi ise, buğdayın kullanım alanlarını belirler ve bu mahsüller, temel ham madde olarak ürünler için kullanılır. Örneğin, besin değerince fakir ve az sulama yapılan topraklardan elde edilen buğday ile makarna üretilmekteyken, kaliteli buğdaylardan ekmek üretilmektedir. En kaliteli buğdayın yetiştiği toprakların özellikleri olarak, humuslu, yüksek verim derin, killilik seviyesinin olduğu belirlenmiştir. Ancak, buğday yetiştirilmek istenen toprağın özellikleri yukarıdaki seviyelerden aşağıda ise, toprağın kalitesini arttırarak buğdayın kalitesini de mahsülün sayısını da arttırmak mümkün. 100 de 100 gübreleme ve toprak düzenleyiciler ile yeniden canlandırılan topraklarda, buğday için gübreleme yapılır ve buğday üretimine başlanır. Toprak sıcaklığının 8-10 C* aralıklarında olması buğday ekimi için uygundur. Her bölgenin uygun dikim tarihi ve sıcaklığı farklı olmakla birlikte, ne erken ne de geç ekim buğdaydan alınan mahsülün kaliteli olmasını engelleyecektir.

Buğday için gübreleme aşamaları

*Toprak analizi

*Toprağın temizlenmesi ve toprak düzenleyicilerin kullanılması

*100 de 100 gübre kullanmak ve noksanlık halinde noksan olan maddelerin toprağa verilmesi

*8-10 C derecelerinin yakalanması

*5-6 cm derinliklere buğdayın ekilmesi

*Aynı bitki üst üste dikilip hasat edildi ise, mutlaka kontroller yapılmalı.

*Buğday sineği, vb hastalıkların tespit edilmesi için sık sık kontrollerin yapılması gerekir.

Buğday mahsülünün verimini nasıl koruyabiliriz?

* Buğday ekilen tarlaya her sene aynı ürünü ekmek, buğdayların sineklenmesine ve hastalanmasına neden olduğu kanıtlanmış bir gerçek. Bu sebeple; 2 yıl da 1 veya 1 yıl da en az bir kez başka bir mahsül buğday tarlasına dikilmeli ki, toprağın verimliliğini korusun.