ARPA İÇİN GÜBRE

Ekmek ve bira yapımında aynı zamanda hayvanlara yem olarak kullanılan arpaların Türkiye’deki üretim alanları yaygındır. İklime ve de üretime göre değişen arpa çeşitleri çok farklı olarak üretilmektedir. Değerli bir besin ve üretim için ham madde kaynağı olan arpaların yetiştirilmesi her yörede farklılık göstermektedir. Buğdayın dahi yetişmediği veya ekilemediği topraklarda, arpalardan ihtiyacımızı gidermek mümkün. Bu sebeple, arpanın üretilmesi ve üretimine destek verilmesi çok önemlidir.

Arpanın yetişebilmesi için belli başlı kurallar vardır ve bunlar dikkate alınmaz ise, protein anlamında zayıf mahsüller ile karşılaşılabilir. Arpanın en iyi mahsül verdiği toprağın özelliklerinin bilinmesi gerekir zira en iyi toprak, organik maddelerin en fazla bulunduğu, nötr reaksiyonlara sahip ve havalandırışmış topraklar olarak karşımıza çıkar. Ancak, belirli ölçülerde olmayan topraklar ise 100 de 100 gübre ile desteklenerek aynı sonuçlar alınabilir. Arpa için gübre verilmesi konusunda yapılacak ilk adım mutlaka toprak analizi olmalıdır. 1, 5 veya 2 ay öncesinden yaptıracağınız toprak analizi sonuçlarına göre “uygun” gübre miktarını belirlemekte fayda var. Gübre atmadan ise, ekim hazırlığının eksiksiz yapılması ve 100 de 100 gübrenin bu şekilde tatbik edilmesi gerekir.

Arpa için gübreleme hazırlıkları

*Arpa ekimi için, toprağın pisliklerden ve eski kalıntılardan temizlenmesi, 15-20 cm’de sürümlerin yapılması gerekir. Keseklerin kırılması ile tapan çekilir ve tohum yatağı hazırlıklarına devam edilir. Gübre dozunun, toprak analizleri sonucu ile ayarlanmasını takiben 2’ye bölünerek takdim edilir. Alt ve üst olarak ayrılır ancak hava iklim koşullarına göre üst gübre 2 ye bölünebilir. Matlık yani bira da kullanılacak arpaların protein istemediğini bilen her çiftçi veya üretici, arpa için gübre atarken azotlu gübrelerin atılması zamanlarına dikkat eder. Mizber veya serpme yöntemleri ile tohumlar toprağa 100 de 100 gübre eşliğinde tatbik edilir. Sulama çok fazla istemeyen arpaya su verilmesi gerekiyor ise, 2 uygulama ile verilir. 1.ci uygulama sapa kalkma döneminde, 2 uygulama ise süt dolumu evresinde su takviyesi yapılabilir. Gelişme dönemlerinde yağmur yağmıyor ise, mutlaka arpanın suyu sulama suyu ile verilmelidir.

yüz de yüz gübre