HASTA AĞAÇ TEDAVİSİ

Doğanın en güzel hediyesi olan ağaçlar, çocuklar için hem meyve hem de oyun demek, kimi zamanda salıncak.. Ağacın insanlığa katkısının son derece büyük olduğunu biliyoruz. Bugün yediğimiz her lezzet ağaçlardan ve 100 de 100 gübrelenmiş topraklardan elde edilen ürünler ile hazırlanıyorken, kullandığımız peçeteler hatta küçük kutular bile ağaçtan elde ediliyor. Ağaçların ihtiyacı olan toprakların verimsizleşmesi demek, çorak arazilerle karşılamamız ve yukarıdaki sayılan tüm güzelliklerin yok olması demek. Bu sebeple; ağaçlara ve topraklara gereken özeni göstermemiz, ağaçsız bir topluma dönüşmemek için son derece önemlidir. Yüzlerce meyve ve sebze aldığımız ağaç ve topraklarımız, zaman zaman hastalıklar sebebi ile verimsizleşebilir. Kimyasal ilaçlar, bakımsızlık gibi bir sürü etkene bağlı olarak değişen hasta ağaç sayısı gitgide artmakta ve çiftçileri tehdit etmektedir. Tarım Bakanlığı ve Ziraat Odası Birliği’nin üstün başarıları ile hasta ağaç tedavisi yöntemleri çiftçilere ve üreticilere tek tek anlatılmakta ve gereken destek sağlanmaktadır. Bugün, bu makalemizde 100 de 100 gübreleme olarak, ağaçların neden hastalandığını ve hasta ağaç tedavisinin nasıl yapıldığını ele alacağız.

Ağaçlar neden hastalanır?

İnsanların her alanda desteğini aldığı, bugün bile bilmeden kullandığı her ürünün ham maddesi ağaçtan elde edilir. Ağaçların yok olduğunu düşünürsek, peçetelerden kağıtlara kadar ihtiyacımız olan bir çok ürünü bulamayabiliriz. Bu sebeple, ağaçlandırma faaliyetlerine katılmalı ve ağaçların verimli bir şekilde yetiştirilebilmesi için çaba göstermeliyiz. Çifçilerin ve ağaçları olan insanların korkulu rüyası elbette hasta ağaçlardır. Günümüz teknolojisi ile bugün sebeplerini bulduğumuz hasta ağaçların tedavisi elbette mümkün. Peki, ağaçlar neden hastalanır bu sorunun nedenleri çok önemli.

*Bakımsızlık : Bakımı yapılmayan her ağaç, türlü türlü faktörlere bağlı olarak hastalanacaktır.

*İklim: İklim koşullarının uyumsuzluğu veya değişimi ile ağaçların hastalanması sık görülen bir durum.

*Genetik özellikler : Ağacın veya toprağın fizyolojik olarak zayıf ve güçsüz olması, desteklenmemesi de hasta ağaç durumlarını bizlere gösterir. 100 de 100 gübreleme ile hasta ağaçların sayısının azaldığı gözlemlense de genetik özellikler de çok önemli.

*Hastalıklar : Bakteriler, mantarlar ve böcekler sebebi ile hastalanan ağaçlar, hasta ağaç kategorisi altında incelenir. Bunların engellenmesi için yapılacak çalışmaların aksatılması ile ağaçlar hastalanır.

*İlaçlama : Her ağacın belirli periyodlarda ilaçlanması ve bakımlarının takibi yapılması gerekir. Özensiz ağaçlarda ilaçlama yapılmadığı takdir de ne yazık ki hasta ağaç sayısı git gide artacaktır.

Hasta Ağaç Tedavisi Nasıl Yapılır ?

İlk olarak, ağacın neden hastalandığını tespit edilmesi gerekir. Zira, sebebi düşünülmeden veya tespit edilmeyen ağaçlara tedavi yöntemlerini denemek ağaca zarar verecek hatta ölmesine neden olacaktır. Ağacın hastalanmasında etkili olan durum hastalıklar ise, hasta ağaç tedavisine ilaçlama ve hastalıklarda kullanılan tarım ürünlerinin takviye edilmesi gerekir. Çürüyen dalların kesilmesi, ve ilaçlı bir macun ile sıvalanması hasta ağacın tedavisine örnek olarak gösterilebilecek bir müdahale yöntemidir. Yağmur gibi yıldırım gibi doğa olaylarının zarar verdiği ağaç gövdelerinde oluşan yarıkların, kapatılması ile hasta ağaçların tedavisi başlamış oluyor. Problem olan bölgelerin zorunlu olarak kesilmesi ile süreç devam ediyor ve ağaç ilaçlanıyor.

yüz de yüz gübre