SERALAR İÇİN GÜBRE

Tarım ve mahsul birbirinden ayrı düşünülemeyen iki kavram. Yediğimiz her şey bir tarım ürünü ve bu tarım ürünlerinin yetiştirilmesi için topraklara ihtiyacımızın olduğunu biliyoruz. Değişen hava koşulları, arazinin uygun olmayışı gibi bir çok etken yüzünden, tarım yapılabilecek alanlarda ürün üretememe ile karşı karşıya idik. Sera üretimleri ve sera sistemlerinin çiftçiler ve üreticiler arasında yaygınlaşması ile bugün, tarıma uygun olmayan alanlarda bile, kaliteli mahsuller alıyor, çeşitli gıdaları yetiştirebiliyoruz. Sera kavramını detaylı olarak açıklayacak olursak ; bir mahsulün yetişmesine olanak var iken, çeşitli arazi ve hava durumu gibi sebeplerden dolayı üretilmemesinin önüne geçmek amacı ile o mahsulün üretilmesini sağlayacak tüm faktörlerin sera çatısı altında verilmesine sera yetiştiriciliği yada sera tarımı denir.

Sera yetiştiriciliğinin faydaları nelerdir?

– Tarımı destekleyecek faktörlerin bir kaçına engel olacak durumların, sera ile destekleyerek tarımın yapılmasını sağlamak en büyük faydası olsa gerek.

-Yetişmesi zor ve meşakatli olan mahsullerin, dikkatli bir ortamda iyi bir sistem ile yetiştirilmesine olanak sağlar.

-O bölgede yetişmeyen ürünleri bile yetiştirmemiz sağlayan sistemleri bünyesinde bulundurur.

-Tarım arazilerine nazaran, senede 2 defa ve 3 defa ürün vermesi ile de ürün mahsulünün fazla olmasını sağlar.

-Işık ve ısı gibi faktörlerin ayarlanabilir olması, sera yetiştiriciliğinin kullanılmasını yaygınlaştırır.

– Mahsullerin dış etkenlere karşı korunmasında çok etkilidir.

Sera ve Gübre

Seralarda da tıpkı tarım arazilerinde olduğu gibi mahsulün ekim süreçleri aynıdır. Toprak düzenleyiciler ile düzenlenen toprağın daha da verimleşmesi için gübreler kullanılır. Gübreleme ile sağlıklı ve kaliteli mahsuller, seralardan her yıl 2-3 kere toplana bilinmektedir. Zira, sera toprağında çiftlik gübresinin verilmesi ile serada bulunan organik maddenin %610 dolaylarında olması gerekir. Yılda birden fazla mahsul toplanmasının sonucunda, yeşil gübreleme yapılır ve toprak arazisi sürülür. Seralar için gübrenin son derece önemli olduğunu bilen çiftçi; 100 de 100 gübre kullanmaktadır. Devlet desteği ve Ziraat odasının verdiği eğitimlerde seralar için gübre seçiminde 100 de 100 gübrelemenin yapılması için bilgiler verilmektedir. Çiftçilerin sık sık kullandığı gübreleme yöntemlerine ek olarak, seralar için gübrelerin seçiminde değişen faktörler var ve organik gübre, sera gübresi, ve yeşil gübre olarak adlandırılan bir çok 100 de 100 gübre çeşidi piyasa da bulunmaktadır.

yüz de yüz gübre
Domates serası fethiye