Yüzde yüz gübre

ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİN 100 DE 100 GÜBRE / SİYAH TOPRAK KULLANIMI

Zeytin, çok sayıda çalı formunda tür ve alt türleri bulunan bir bitki türüdür. ZEYTİN P, Mg, S,P elementleri ile zengin bir meyvedir. Ülkemizde sofralık ve yağlık zeytin olmak üzere 2 tür zeytin vardır. Ayvalık, Edremit körfezi, Gemlik ve Yalova gibi yerlerde yoğun tarımı yapılmaktadır. Türkiye de zeytin arazilerinin %75’i yamaç araziler de bulunmaktadır. Ege Bölgesi, Türkiye’nin en önemli zeytin yetiştiricilik bölgesidir. Ege Bölgesinde 454.290 dağ’ lık alanda, toplam 760.000 ton zeytin üretilmektedir

Zeytin yetiştiriciliğinde iyi verim almak için uygun bir gübreleme programı ile toprağın fiziksel ve kimyasal yapısının bilinmesi çok önemlidir. Organik gübreler, bitkisel ve hayvansal kökenli materyallerden oluşmaktadır. Bu gübreler organik madde, mikroorganizmalar ve bitki besin maddeleri içermeleri nedeniyle toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştirmekte ve toprak verimliliğinin devamını sağlamaktadır. Toprağa üretkenlik kazandırmak için bilinçli bir gübreleme yapmak esastır.
100 de 100 GÜBRE ORGANİK MİNERAL TOPRAK DÜZENLEYİCİ el veya makine ile toprağın üstüne SERPİLEREK verilmekte ya da tohum veya bitkiden belirli uzaklıklarda olmak üzere çizgi halindeki kılcal köklerin olduğu yerlere verilmektedir. 100 de 100 Gübre zeytin arazilerinde ağacın dikimi ile başlar bunu izleyen yıllarda devam eder. Siyah toprak ağacınızın taç iz düşümünü baz alarak dairesel şekilde serperek uygulanır. Çapalayarak hafif toprağın altına 5 milim geçmesi organik maddeleri harekete geçirmektedir. Toprağın nemli olmasına yardımcı olur. Bitkilerin sağlıklı gelişimi için bünyelerine alması gereken 17 farklı element bulunmaktadır.
Havadan: Karbonu (C) Karbondioksit (CO2 )
Sudan: Hidrojen (H) ve oksijen’i (O), Su (H2O)
Topraktan: N, P, K, Ca Mg, S, Fe, Zn, Mn, Cu, B, Mo, Cl, Na
Zeytin ağacı, bir yıl bol ürün verirken, gelen yıl da dinlenir ve verimi azalır. Bir yıl çok, bir yıl az ürün verir. Buna var yılı yada yok yılı denilmektedir. Zeytin ağacının uzun yaşamı, yaprakların da bulunan oleuropein maddesine dayanır. Oleuropein maddesi, zeytin ağaçlarını hastalık ve zararlı maddelerden korur. Ayrıca zararlı virüs, bakteri, mantarları yok eder. Araştırmalara göre Türkiye’de, 1000 metreye kadar zeytin yetişmektedir. Zeytin ağacının herhangi bir kısmı, kök yapma özelliğine sahiptir. Zeytin ağacının, ana kökü sürekli kökler vererek, gövde ve dalları besler.
100 de 100 Gübre/ Siyah Toprak Organik mineral kullanarak dikilen zeytin fidanlarınız hızlı bir büyüme elde ederek sonuçlarından memnun kalacaksınız. Gelişimi bozuk, büyümeyen fidanlarınız varsa gelişimi düzelmekte ve fidanlarınız büyümektedir. Meyve tutumunu üst seviyeye çıkartan Siyah toprak tüm çiftçi dostlarımız tarafından tavsiye edilmektedir. (Susuz araziler de özellikle su tutma kapasitesini yükselttiği için meyve tutumu çalılaşma problemi ve sürgün sıkıntısını ortadan kaldırır. Sıcak aylarda bitki strese girmez meyve tutumu, çiçeklenme en üst seviyeye gelir. Toprağın pH dengelediği gibi kireçli killi sıkı sert toprakları çözerek toprak yapısını değiştirir. Kökün daha iyi saçak atmasını ve hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağlar.)Toprağınızın sünger gibi olmasını sağlar. 100 de 100 Gübreli fidan ve ağaçlar da susuzluktan dolayı kuruma, 100 de 100 Gübre kullanılmayan ağaçlardan önce olması söz konusu değildir. Erken zeytin hasadı yaparak organik mineral düzenleyici erkencilik sağlar.

100 de 100 Gübre ile üretilen zeytinlerin raf ömrü uzundur. 100 de 100 Gübre dünya genelinde en ekonomik, en etkili doğal ve organik toprak düzenleyicidir.

Zeytin Gübresi

Zeytin ağacı yetiştirenler için zeytin gübresi son derece önemlidir. Bu önem tüm ağaçlar için geçerlidir.
Ağaçlar beslenmelerini toprak ve su acılığı ile sağlar. Bu durum nedeni ile de özellikle toprağın kalitesi onlar için oldukça önemlidir.
Ağaçlarından da yüksek verim almak isteyen insanlar bu önemin farkındadır.

Zeytin Gübresi Önemi

Zeytin ağacı pek çok insanın geçim kaynağıdır. Elde ettikleri zeytinleri kimi zaman direkt satan insanlar bazen de bunu zeytin yağına dönüştürür.
Zeytinin ve zeytin yağının kalitesi de ağaca uygulanan gübrelere bağlıdır.
Doğru oranda en doğru gübreleri ağaca uygulayan üreticiler zeytin ağacından elde ettikleri verimi de arttırır.

Zeytin Gübresi Uygulamaları

Zeytin ağacına gübre uygularken hangi gübrenin uygulanacağı bilinmelidir. Genel olarak zeytin ağacının azot, fosfor ve potasyum ihtiyacı oluşur.
Bu gübrelerin toprağa verilmesi ise ağacın üretim veriminde ciddi oranda bir artış oluşturur.
Toprağa gübre uygulamadan önce mutlaka toprağın yapısı incelenmelidir. Toprak içerisinde pek çok mineraller taşır.
Bu minerallerin fazla olması da ağaçların zarar görmesine neden olur. Bu nedenle de toprak iyi bir şekilde analiz edilmelidir.
Analiz sonucunda hangi mineral toprakta eksik ise zeytin ağacı gübresi olarak da o tercih edilmelidir.

Zeytin Ağacı Gübresi

Zeytin ağacına uygulanan gübrelerden en önemlilerden biri azottur.
Azot gübresi sayesinde zeytin ağacının istenilen düzeyde verim ortaya koyması sağlanır.
Eğer toprakta yeterince azot bulunmazsa bu hem zeytin ağacının gelişmesine engel olur.
Hem de ağaçtan elde edilen zeytinlerin kalitesinde bir düşüş olur. Bu nedenle de arzu edilen üretim kalitesine azot takviyesi ile ulaşılır.
Zeytin ağacının ihtiyaç duyduğu bir diğer gübrelerden biri de fosfor gübresidir.
Fosfor gübresi ağacın dayanıklılığını arttırdığı için oldukça önemlidir.
Ağacının soğuk ve donlara karşı çok daha iyi bir şekilde korunmasını isteyen üreticiler mutlaka fosfor gübresini kullanmalıdır.
Zeytin ağaçlarına uygulanan potasyum gübresi sayesinde de meyveler çok daha istenile düzeye ulaşır.
Ağaçta ayrıca su tasarrufu da bu gübre ile sağlanır. Üreticiler uyguladıkları zeytin ağacı gübresi ile istedikleri kaliteye ulaşma olanağı elde eder.

Zeytin Ağacı Gübresi

Zeytin ağacı gübresi denildiğinde insanların aklına direkt olarak fosfor, azot ve potasyum gelir.
Bu üç mineral de zeytin ağacının olmazsa olmaz mineralleridir. Zeytinin kalitesi olmasından, iri taneli olmasına kadar tüm durumlarda bu gübreler işe yarar.
Zeytin gübresinin faydalı olması kimi zaman da yanlış kullanımları ortaya çıkarabiliyor.
Gübrenin yanlış kullanılması ise ağacın verimini azaltmakta ve ağacın kurumasına neden olmaktadır.
Bu nedenle de toprağın yapısını doğru analiz etmek bu noktada büyük bir önem taşımaktadır.

Zeytin Ağacı Gübresi Kullanımı

Zeytin ağacı beslenmesi toprak yolu ile yapar. Bu nedenle toprağın sahip olduğu mineraller, zeytinin kalitesinde ve çokluğunda önemli etkiye sahiptir.
Zeytinin istenilen kalitesi olmaması durumda insanlar hemen gübre kullanımına başlar. Oysa gübre kullanımı insanların kendilerinin karar vereceği bir durum değildir.
Zeytin ağacı için gübre kullanmadan önce yapılması gereken ilk şey toprağın yapısını analiz etmektir.
Bu bakımdan da toprağın içerisindeki mineraller incelenir. İncelenen mineraller sonucu zeytin ağacı eksik olan minerallere ulaşılır.
Bu minerallerin eksik olanları ise gübre yardımı ile toprağa verilir. Böylece zeytin ağacının gelişmesi ve daha kaliteli olması için olması gereken durum sağlanır.

Azot Gübresi

Zeytin ağacının ihtiyacı olan gübrelerin başında azot kullanımı gelir.
Bu kullanım nedeni ile de azot eksikliğinde mutlaka azot gübresi takviyesi yapılmalıdır.
Azot gübresini kullanarak zeytinin kalitesini arttırmak mümkündür.
Hem zeytin sayısında hem de zeytinin kalitesinde artış sağlamak için kullanılan azot gübresi oranını toprağın ihtiyacı doğrultusunda hesaplamak gerekmektedir.

Fosfor Gübresi

Zeytinin ihtiyacı olan gübrelerin en önemlilerinden biri de fosfordur.
Toprakta yeteri kadar fosforun bulunmaması ürünün kalitesinde oldukça önemli bir şekilde etki eder.
Fosforun bulunduğu toprakta ağacın don ve soğuk havalar karşısındaki korunmasında da bir artış durumu meydana gelir.
Böylece insanların ihtiyaçları doğrultusunda arzu edilen verim gerçekleşir.

Fosforlu gübre

Bitki büyümesinde mutlak gerekli gübrelerden birisi de fosforlu gübrelerdir, halk arasında taban gübresi olarak da bilinir.
Fosfor olmadan bitkide hücre çoğalması ve büyüme kesinlikle olmaz olmaz.
Köklerin yenilenmesi, çiçek ve çiçek tozunun, tohum ve meyvenin teşekkül etmesi için bitkilerin mutlak surette fosfora ihtiyacı vardır.

Kök gelişiminde fosforlu gübre

Fosfor bitkinin olgunlaşmasını hızlandırdığı gibi, kök gelişimini de artırır.
Fosforun gerek kök gelişmesini artırması ve gerekse olgunlaşmayı hızlandırması kurak bölgeler için oldukça önemlidir.
Daha kuvvetli iyi gelişmiş köklere sahip bitkiler, topraktaki mevcut su ve besin maddelerinden daha çok istifade ederler.
Erken olgunlaşan bitkiler ise yaz mevsiminin sıcak ve kurak havalarından önce gelişmelerini tamamlayarak geç olgunlaşan bitkilere
nispeten daha yüksek oranda verim verirler.

Fosfor kullanmayan bitkiler

Fosfor fakiri topraklarda yetişen bitkilerde büyüme ve gelişim yavaşlar.
Yeni sürgünlerin sayısı azalır ve dikine büyürler. Yapraklar normal yeşil renkte olmayıp ekseriye mor bir renk alırlar ve vaktinden önce dökülürler.
Fosfor noksanlığı çeken bitkilerde çiçeklenme az olur, tomurcuklanma ve çiçeklerin açması gecikir.
Tarım alanlarının bir çoğunda fosfor problemi olduğundan 100 de 100 gübre Organik mineral doğal ve özel karışım toprak düzenleyici sayesinde bu sorunlar artık
tarihe karıştı.İçeriğindeki bulunan iz elementler sayesinde toprağınızın ihtiyacı olan tüm mineralleri toprağa geri kazandırır ve bitkinin istediği tüm olanakların
olıuşumunuda sağlar.Mucize buluş olarak tanımlanan bu ürün çiftçinin yüzünü güldürmeye devam etmektedir.

Potasyum Gübresi

Meyvelerin kaliteli olması için zeytin gübresi olarak potasyum da kullanılmalıdır.
Bu sayede de ağaçlar soğuğa karşı da son derece dayanaklı olur.
Soğuğa karşı dayanıklı olması sonucunda ise ürün miktarında bir artış oluşur.

Zeytin Ağacı Kuruması Sebepleri

Zeytin yetiştiricileri için zeytin ağacı kuruması sebepleri oldukça önemlidir.
Bu şekilde bir durum oluşmaması için önceden önlem almak isterler.
Zeytin ağacının kurumasına sebep alan durumlara önlem alınarak zeytin üretiminde herhangi bir aksaklık ile karşılaşmamak isterler.
Zeytin yetiştiriciliği özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde oldukça yaygın olarak yetişir.
Bu nedenle de bu bölgede yaşayan ve tarımla uğraşan insanların bir bölümünün geçim kaynağını zeytin yetiştiriciliği oluşturur.
Geçimini tarım ile sağlayan insanlar bu ağaçların ne kadar bakım istediğinin de farkındadır. Çünkü ancak bu sayede insanlar diledikleri üretime sahip olabilirler.
Çiftçiler için ağaçları aynı çocukları gibidir.
Nasıl ki çocukların gelişmesi için bakıma ihtiyacı varsa; eksik vitaminleri dışarıdan takviye ediliyorsa ağaçlar için de durum tam olarak aynıdır.
Ağaç yetiştiren insanlar da düzenli olarak ağaçların aşılarını yaparlar. Ürün verimini arttırmak için de gübreleme yöntemine başvururlar.

Zeytin Ağacı

Zeytin ağacı yetiştirmek isteyen insanlar için zeytin bakımı son derece önemlidir.
Çünkü zeytin ağacı bakımı düzenli olarak yapılmaz ise bunun karşılığında da ağaç kurumaya başlayabilir.
İnsanlar da o kadar emek ile büyüttükleri ağaçların solmasına izin verememektedir.
Bu nedenle de ağaçları için solmaya neden olabilen her türlü durumların önlenmesi amaçlanır.
Zeytin ağaçları yılın belirli zamanlarda budanması yapılması gereken ağaçlardır.
Aslında tüm ağaçlara budanma işlemi yapılmalıdır. Ancak bunu mutlaka profesyonel bir şekilde yapmak gerekmektedir.
Aksi durumda da ağaçtaki meyve verimliliğinin düşmesine neden olabilir.
Zeytin yetiştiren insanlar da genellikle zeytin ya da zeytin yağı ticareti yaptıkları için meyve verimi onlar için son derece önemlidir.

Zeytin Ağacı Kurumaması İçin Yapılacak Önlemler

Zeytin ağacının kurumaması için yapılacak önlemlerin başında gübre miktarına dikkat etmek gerekmektedir.
Zeytin ağacı gübresi uygun miktarda kullanıldığı zaman son derece iyi sonuçlar ortaya çıkarır. Zeytinin verimini arttırır.
Ancak gübre kullanımının az miktar ya da çok miktar olması sebebi zeytin ağacına zarar verir.
Özellikle zeytin ağacı için son derece önemli olan azot kullanımına da bu bakımdan dikkat etmek gerekmektedir.

Zeytin nasıl irileşir

Zeytin nasıl irileşir nasıl bir uygulama yaparım zeytin ağacım zarar görmeden daha fazla irileşir ve daha çok mahsul alırım sorusunun cevabı bir çok kişinin bilmediği ve az kişinin kullanarak farklılığı gördüğü bir uygulama ile olmaktadır.
Öncelikle zeytin ağacınızın gölge izasından itibaren bir daire çizmeniz gereklidir.Zeytin ağacı ortada kalacak şekilde yaklaşık ağacın boyuna ve genişliğine bağlı olarak 1.5 ile 2 metre genişliğinde olması gereklidir.
Devamında ise 100 de 100 gübre Organik mineral DOĞAL karışım toprak düzenleyici ağaç başına 1.5 kg olarak elle veya fırfır makinesiyla serpme işlemi yapınız.Granül 0.3 katı formatta olduğundan atımı bir o kadar da rahattır.Atım işlemini gerçekleştirdikten sonra atılan alan çapalama işlemi yapılır.
Toprağın altına 5 ile 10 cm aralığında nüfus edecek olan ürünümüz bir sonraki yıl hasat zamanında daha fazla mahsul almanızı sağlar.
Zeytin ağacınız bu uygulama sayesinde hem hastalıklardan koruyarak hemde daha kaliteli irileşen ürünler elde etmenizi sağlar.
Gayet basit ve kolay bir uygulama sayesinde Zeytin ağacınızın tüm hastalıklardan korumuş olacaksınız hemde ürün kalitesinin en üst seviyelere çıkmasını sağlamış olacaksınız.Daha iri taneli zeytinlerin oluşumu ortaya çıkacaktır.

ZEYTİN AĞACI İÇİN GÜBRE

Tarihi geçmişi ve mitolojik simgesi ile bilinen zeytin ağaçları günümüzde bir çok sektörde
kullanılmaktadır. Sabun, sofralık zeytin gibi önemli üretim tesislerinin ham maddesidir zeytin.
İtalya ve Türkiye’nin zeytin yetiştiriciliği ve zeytin yağı üretimi son derece kaliteli ve üretim
oranı çok fazladır. İklim koşullarının benzerliği sebebi ile Türkiye ve İtalya zeytinyağı sektöründe
kıyasıya yarışmaktadır. Zeytinden üretilen zeytinyağları, yağlardan üretilen sabunlara varana kadar
zeytin ağacı çok yönlü kullanılır. Organlara, yüze, cilde her şeye faydası olan zeytin ağaçları,
çok kıymetli ve değerlidir. Ülkemizde zeytin ağacı yetişirenler bilir ki, zeytin ağacı hassastır
ve özenli bakım ister. Her bitkinin toprağı ile gelişimi arasında bir kolerasyon vardır.
Zeytinağacının yetişmesi için de toprağın kalitesi ve besin açısından zengin olması onun yetişmesinde
ve vereceği zeytinin kalitesi için çok önemlidir. Çiftçi ve üretimini yapanlar bilir ki,
zeytin ağacı sürekli desteklenmesi gereken bir bitki ve bu sebeple 100 de 100 gübre çok önemli.
Ancak 100 de 100 gübre zeytin ağacına verilirken dozu ayarlanması da önemli bir kıstas.
Zeytin ağacının en çok duyduğu besin elementleri, azot, potasyum,
fosfor olarak bilinir ve bu 3 element eksiksiz, doğru zamanlarda verilirse zeytinin kalitesi
de o denli artacaktır. Toprağa verilecek gübrenin, ne zaman ne kadar hangi toprağa
( asitli, killi, kumlu mu diye incelenmesi) ve işe yaraması için mutlaka ziraat mühendislerinden
yardım alınmalıdır.

Zeytin ağacı için gübreleme teknikleri nelerdir?

Zeytin ağacı için gübre çeşitleri, toprağın özelliğine ve kalitesine göre değişerek hazırlanmaktadır.
Gübreleme methodları ise; ağacın büyüklüğü, mahsul miktarının incelenmesi ve bu incelemeler sonucunda verilecek miktarlar ile belirlenir.
Örneğin, Asit kaynaklı bir toprakta zeytin ağacı iyi ve kaliteli olarak yetişmeyecektir.
Bu sebeple, azotlu gübrelerin çok az miktarda kullanılması gerekir.
Örneğin; 3 kg gübreyi vermek istiyor isek, 2/3’ünü Mart ayında,
diğer kalan bölümünü ise çiçeklenme ve sertleşme dönemleri ( Temmuz) ayında vermeliyiz.
Muz, çilek, domates gibi tüm bitkilerden alınacak mahsüllerin en kaliteli ve sağlıklı olması için
muhakakk 100 de 100 gübreleme kullanılmalıdır.
Çiftlik gübresi veya organik gübre adı verilen gübreler ile, zeytin ağacı için gübreleme yapılabilir.

yüz de yüz gübre